Arnold Hagström

Utställningar på Galleri Persson: Utställning 89