Channa Bankier

Utställningar på Galleri Persson: Feltida Konst