Christina Campbell

Utställningar på Galleri Persson: Granen, Utställning 10