Daga Wennerström

Utställningar på Galleri Persson: Vedbärerskan