Eta Albihn Hansén

Utställningar på Galleri Persson: Invigning, Utställning 1