Göran Rydén

Utställningar på Galleri Persson: Utställning 94