Hjördis Tegsell

Utställningar på Galleri Persson: Granen, Tomteutställning