Märta König

Utställningar på Galleri Persson: Utställning 109