Nils Gunnar Zander

Utställningar på Galleri Persson: Nils Gunnar Zander

NILS GUNNAR ZANDER är född 1944 i Stockholm. Utbildad bl.a. vid Konstfack i Stockholm. Debuterade 1971 och därefter följde flera utställningar i Sverige och utomlands; Irland, Japan, Singapore och Australien.
Sedan tjugo år tillbaka bor och arbetar han växelvis i Stockholm och Melbourne.

SEPARATUTSTÄLLNINGAR I URVAL: Galleri Dr Glas Stockholm, Galleri Birgersson Halmstad, Olle Olsson Huset Solna, Galleri Wallner Malmö, Galleri Engström Stockholm, Konsthallen i Kristianstad, Galleri Magnus Åklund m.m.

REPRESENTERAD: Nationalmuseum, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Konstmuseum, Borås, Jönköping och Sundsvalls museer, Skövde konsthall, Handelshögskolan Göteborg, Tingsrätten i Örebro, Sv. Radio Stockholm, Stockholms stad, Darwins Konstmuseum Australien m.m.