Tamar Malmestöm

Utställningar på Galleri Persson: Granen, Utställning 4