Utställning 61

2004-05-15
Skulpturer och teckningar