Utställning 73

2006-02-11
Nya målningar och teckningar