Utställning 79

2006-10-28
Teckningar, blandteknik