Den ojämförlige Mulla Nasruddins bedrifter

1998-04-04
Teckningar