Bo Hultén

Utställningar på Galleri Persson: Granen, Utställning 7