Fruls Tilpo

Utställningar på Galleri Persson: Tiden och revolutionen