Michel Muraour

Utställningar på Galleri Persson: Keramik från Fox Amphoux