Utställning 76

2006-05-18
Grafik, teckningar och collage